Кыргызчаланган “Дефрагментация” программасы!!!

23.04.2012

 • Автоматтык трд Кыргызчалануучу Программалар!!!

 • РОССИЯ - ЧЕМПИОН!!!

 • Кантип Кино-Клип-мр3 кчр жолу!!!


 • Эгер Компьютердин система жүктөсү же болбосо файлдарды(видео,ыр,сүрөт ж.б.) ачуу мурункуга караганда аябай көп убакытты талап кыла баштаса,демек , "каттуу дискти"  жакшылап "дефрагментация" кылуу учуру келген мезгил!!!Дефрагментации- же Кыргызчалатып жөнөкөй тил менен айтканда бул- каттуу дисктеги  "чачылып" жаткан  файлдарды "иреттөө" же катарга келтирүү!!!!Кантип "Катту дискте" фрагментация пайда болот жана эмне үчүн компьютерди "кечеңдетет" ?Windows ардайым файлдарды мүмкүнчүлүгү болушунча тез сактоого аракет кылат, ошол үчүн ал бош мейкиндикти(орун-жайды) издебестен эле   биринчи жолуккан бош орун-жайга  маалыматтарды жазып кете берет.Мисалы,азыр эле өчүрүлгөн файлдын ордуна жаңы файлды жазып салды дейли,бирок ошол жаңы файлды толук сактоо үчүн ал жерде бош орун-жай жетишпейт, демек ал эми файлдын калган бөлүгүн кийинки жолуккан бош-орун жайга жайгаштырмакчы!!!Мына ушинтип бир эле бүтүндөй файл ар жерлерде-орундарда "чачылып" жазылып калат!Аа жыйынтыгында ошол файлды ар жерден топтоп анан бир бүтүн кылып ишке салгыча эмне болот? Албетте "тормоз" боло баштайт!!!Айткандай эле Аял кишилер таарынбасын бирок мен ушул нерсени ошол Аял кишинин кол сумкасына салыштыргым келмекчи ;)))Себеби ичинде баары бар, бирок ичин ачып карасаң "ушунчалык" чачылган неселерди көрөсүң, издегениңди табуу аябай эле кыйын го, керек болсо өздөрү үчүн да ;)))!!!Дефрагментации программасы эмне жумуш кылат?Ал "катуу дисктеги" болгон маалыматтарды-файлдарды баарын тандап-талдап анан "порядкага"  же иреттөөгө келтирмекчи.Баардыгы иреттелген соң  издегенге убакыт ааз кетип,(себеби файлды бир жерге бүтүндөй кылып кайра жазып чыкмакчы) компьютер кайрадан тез иштей баштамакчы!!!"Каттуу дискти" канча убакыт аралыкта дефрагментации кылып туруу керек?Биринчи дефрагментацияны компьютерди жаңы сатып алары менен эле кылуу керек да, андан кийин мүмкүн болсо ар Эки(2) Жумада бир жолу  кылып туруу зарыл!!!Дефрагментации болуп жаткан учурда Компьютерде башка иш кылууга болобу?Мүмкүн болсо кылбоо аябай жакшы болмок, себеби дефрагментации учурунда компьютердин болгон күч-энергиясы маалыматтарды-файлдарды иретөөгө жумшалмакчы!!!Баарынан жакшысы дефрагментацияны түнү кылса жакшы болот , себеби ал биринчиден аябай узак убакытты талап кылса экинчиден сиз беймарал ;)) уктап жата бересиз аа программа өз ишин кылып-бүтүрүп анан керек болсо компьютерди өчүрүп коймокчу!Негизинен дефрагментации кылуучу прогрммалар аябай эле көп :  акылуу(платный) жана акысыз-бекер(бесплатный)Мына ошолордун арасынан мен силерге :"Defraggler"  деген аябая күчтүү жана бекер программаны сунуш жана кеңеш кылмакчымын!!!1-себеби: Кыргызчаланган!!!2-себеби: Ишин бүткөн соң компьютерди автоматык түрдө өчүрүп салуучу артыкчылыгы бар!!!3-себеби: Орустар айтмакчы "по расписанияда" ишке салуу мүмкүнчүлүгү бар!!!4-себеби: Анча-мынча акылуу программаларга караганда өз ишин алда-канча бийик деңгелдее аткара алмакчы!!!Анда бул  шилтеме менен барып ошол программаны көчүрүп анан орнотобуз дагы анан астыдагы сүрөттөгүдөй кылып бул lang-1088.dl  файлды көчүрүп, орнотуп анан кыргызчалатабыз!!! 

 • Автоматтык трд Кыргызчалануучу Программалар!!!

 • РОССИЯ - ЧЕМПИОН!!!

 • Кантип Кино-Клип-мр3 кчр жолу!!! • Последние новости


  Формирование отчетов, связанных с розничной продажей

  Выберем меню «Отчеты» → «Розница». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 305): Рис. 305 Выберем, например, пункт «Ведомость по товарам в рознице» и щелкнем по кнопке «Сформировать» – откроется отчет (рис. 306): Рис. 306 Формирование отчетов по запасам Вы...
  Читать далее »

  Заполнение справочника Номенклатура. Часть 4

  Щелкнем по кнопке «ОК». Теперь в нашем справочнике номенклатуры появился первый элемент в группе «Кондитерские изделия». Щелкнем по значку В левой части окна около строки «Номенклатура» – ниже развернется список групп. Из группы в группу можно также переходить, щелкая мышью по нужной группе в левой ч...
  Читать далее »

  Ввод начальных остатков НДС

  Ввод начальных остатков НДС осуществляется с помощью документа «Ввод начальных остатков НДС», который вызывается из меню «Документы» → «Дополнительно» → «Ввод начальных остатков НДС». В результате откроется окно (рис. 215), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 215 По...
  Читать далее »

  Отчеты

  Отчеты вызываются с помощью меню «Отчеты». В результате выбора конкретного отчета открывается окно, в верхней части которого расположены кнопки «Настройка» (для настройки параметров отчета) и «Сформировать». Там же располагаются поля установки периода, организации и, возможно, других дополнительных пара...
  Читать далее »

  Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам

  Информация об остатках задолженности по подотчетным лицам вводится с помощью документа «Расходный кассовый ордер», который вызывается из меню «Документы» → «Денежные средства» → «Касса» → «Расходные кассовые ордера». В результате откроется окно (рис. 212), в котором надо щелкнуть по кнопк...
  Читать далее »

  Ввод остатков товаров, переданных на реализацию

  Информация о начальных остатках товаров, переданных на реализацию, вводится документом «Реализация товаров и услуг», который вызывается из меню «Документы» → «Продажи» → «Реализация товаров и услуг». В результате откроется окно (рис. 207), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 20...
  Читать далее »

  Формирование книги покупок и книги продаж

  Чтобы сформировать книги покупок и книги продаж, надо созданные нами документы отразить в управленческом и бухгалтерском, а главное, в налоговом учете (рис. 300). Произведем еще одну покупку и одну продажу, но уже с отражением этих документов в налоговом учете. 1. Откроем справочник «Контрагенты» и войдем в группу &laq...
  Читать далее »